Kontakt

  • Skupina Ekstra olje d.o.o.
    Sokolska 46
    2000 Maribor
  • Telefon: (02) 421 30 30
    Fax: (02) 421 30 32
    Elektronska pošta: ekstraolje@ekstraolje.si